O društvu

kratka predstavitev

Društvo Športni klub E.M.I. je bilo ustanovljeno z namenom podpore organizaciji projektov in dogodkov ter kot pomoč pripravam športnika.

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno društvo članov iz širšega območja, ki se združujejo zaradi sorodnih interesov na športnem, družabnem, izobraževalnem in dobrodelnem področju. Poslanstvo društva je z delovanjem podpreti tiste člane društva, ki s svojo športno dejavnostjo dosegajo ekstremne športne rezultate in v okolju puščajo večji športni, humanitarni in družbeni pomen.

Društvo je registrirano skladno z pravno veljavno zakonodajo in je pravna oseba zasebnega prava. Več o društvu – glej statut društva. 

VREDNOTE

Z delovanjem društva v okolju ter osebnim pristopom in delovanjem članov stremimo k:

CILJI DELOVANJA

Cilji delovanja društva so večplastni in zajemajo širši spekter organizacije in planiranja delovanja društva ter dogodkov in projektov, ki so namenjeni promociji gibanja, rekreacije, športa in za namen dobrodelnosti. 

En majhen del ciljev predstavlja tudi strokovno organiziranost v procesu načrtovanje, organiziranja, izvajanja ter spremljanja trenažnega procesa posameznika (-ov). 

Primarni cilji društva so:

  • kvalitetno izvajanje rekreacije in športa članov, 
  • ozaveščanje o zdravem načinu življenja in o pomenu gibanja za zdrav način življenja drugih,
  • predstavljanje in gojenje športa in rekreacije kot zdrav način življenja,
  • uresničevanje športnih dosežkov članov ekstremnega pomena za namen dobrodelnosti,
  • povezovanje in spodbujanje posameznikov, ki s športom ali z sodelovanjem v športnih dogodkih želijo pomagati ustvarjati pogoje družbene odgovornosti.

Sekundarni cilji društva so:

organizacija in izvedba specialne vadbe,  treningov ter priprav članov, zagotavljanje potrebne športne in druge opreme ter storitev za izvedbo specialnih vadb, treningov ter priprav, organizacijo predavanj in usmerjenih izobraževanj tako za člane in kot za druge v okolju, posredovanje strokovnih in športnih informacij s področja dosežkov članov in drugih kot tudi s področja delovanja članov in izvajanje drugih nalog v skladu z interesi članov društva in interesi drugih v okolju.

Vstopite v stik z nami

OSNOVNI PODATKI

Naziv in naslov:

Športni klub E. M. I., Studenice 46, 2319 Poljčane

Poslovni podatki:

Ident. št. za DDV: 55220215

Matična štev.: 4112067000

TRR račun: IBAN SI56 6100 0002 1347 234 (DH, d.d.), BIC HDELSI22

Pišite nam na:

info@sk-emi.si

Pokličite nas na:

040 587 578

bi PODPRLI DELOVANJE DRUŠTVA?

Društvo športni klub EMI deluje na principu prostovoljstva in delovanja članov (brez članarine). Vse tekoče stroške krijemo iz pridobljenih sponzorskih sredstev in sredstev organizacij ali posameznikov, ki nas spoznajo in nam želijo pomagati, da lahko nemoteno organiziramo in pripravljamo zastavljene projekte in dogodke.

Vabimo podjetja in organizacije k podpori.
Vse podpornike oglašujemo na spletni strani in na naših dogodkih.

sl_SISlovenščina